Phim bộ Hồng Kông

Anh

Anh hùng bản sắc

War of The Dragon 1989

 
20-End
Anh

Anh Hùng Xạ Điêu 1994

The Legend of the Condor Heroes 1994

 
35-End
Bắc

Bắc Đẩu Song Hùng

Angels and Devils 1983

 
20-End
Mạng  
25-End
Truy

Truy Nhật Hào Hùng

The Edge of Righteousness 1993

 
30-End
Bằng

Bằng Chứng Thép – Phần 1

Đội Pháp Chứng Tiên Phong 1 - Forensic Heroes 1 2006

 
25-End
Cửu

Cửu Âm Chân Kinh

The Mystery of The Condor Heroes 1993

 
20-End
Như

Như Lai Thần Chưởng

Ru Lai Shen Zhang 2004

 
42-End
Nhất  
28-End
Người

Người Tái Bản

The Clones 1984

 
20-End
Hồ

Hồ Sơ Tội Lỗi

The Crime File 1991

 
7-End
Xác

Xác Ướp Hồi Phục

The Vampire Returns 1993

 
20-End
Hoàng

Hoàng Đế Lưu Manh

The Misadventure of Zoo 1981

 
Tập 14
Hồ

Hồ sơ công lý I, II

File of Justice 1992

 
Tập 9
Danh

Danh Sách Đen

The Menu 2015

 
HD
Lâm

Lâm Xung

The Unyielding Master Lim 1987

 
20-End
Kỳ

Kỳ Môn Quỷ Cốc

Tôn Tẫn Bàng Quyên - Kay Moon Gwai Guk 1988

 
20-End
Thần

Thần Tượng Ma Ảnh

The Old Miao Myth 1983

 
20-End
Cỗ

Cỗ Máy Thời Gian

A Step Into The Past 2001

 
40-End
Săn

Săn Diều Hâu

The Emissary 1982

 
20-End
Quyết

Quyết Chiến Hoàng Thành

Kuet Gin Wong Sing 1996

 
20-End
Anh

Anh Hùng Tinh Võ Môn

Tinh Võ Trần Chân 1995 - Fist Of Fury 1995

 
30-End
Tuyết

Tuyết Hoa Thần Kiếm

The Snow Is Red 1997

 
30-End
Xác

Xác chết loạn giang hồ

Kim Kiếm Điêu Linh 1986

 
28-End
Cảnh  
40-End
Bên

Bên nhau trọn đời

You Are My Sunshine 2015

 
SD
U

U Kim Huyết Kiếm

The Hunters Prey 1990

 
20-End
Thâm  
32-End
Thâm

Thâm Điền công chúa

Virtues of Harmony 3 2001

 
24-End
Gia

Gia đình vui vẻ

Virtues of Harmony 2001

 
22-End
Cảnh

Cảnh Giới Tuyến

The Borderline 2014

 
17-End
Hong

Hong Kong Kỳ Án

Hong Kong Criminal Files 2006

 
29-End
Hiệp

Hiệp Khách Hành

Ode To Gallantry 2002

 
30-End
Bức

Bức Màn Bí Mật

Witness To A Prosecution 1 2000

 
22-End
Thiên

Thiên Địa Nam Nhi

Cold Blood Warm Heart 1996

 
65-End
Trung  
40-End

Phim xem nhiều

[X]